An Phát Container

Tháng: Tháng Tư 2020

Nhu cầu thuê container lớn trong mùa dịch Covid 19

Hiện tại khá nhiều công trình đang liên hệ thuê container cho công nhân ở. Nguyên nhân là do các khu vực đang hiện cách ly, hạn chế di chuyển. Theo đó, để đảm bảo công trình hoạt động xuyên suốt, cần có chỗ ở cho công nhân, nhân viên ở công trường. Tránh trường …

Nhu cầu thuê container lớn trong mùa dịch Covid 19 Đọc thêm