An Phát Container

Chính sách thanh toán

Phương thức thanh toán trực tiếp

Thanh toán bằng tiền mặt: khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng của An Phát Container và ký xác nhận vào vị trí người nộp tiền trên phiếu thu do Công ty TNHH An Phát Container phát hành có thông tin đơn hàng hoặc hợp đồng.

Phương thức thanh toán chuyển khoản

Khách hàng sẽ chuyển khoản chính xác số tiền cần thanh toán cho đơn hàng theo thông tin dưới đây:

  • Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH AN PHÁT CONTAINER
  • Số tài khoản: 0881000451251
  • Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Gia Định, TP.HCM
  • Nội dung: Thanh toán hợp đồng [số hợp đồng] [Tên khách hàng] [Ngày mua]

Sau khi nhận được số tiền đầy đủ, chính xác thanh toán cho đơn hàng, nhân viên An Phát Container sẽ gọi điện thoại thông báo đơn hàng thành công và giao hàng quý cho khách.

Phương thức thanh toán trực tuyến

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin phương thức thanh toán này trong thời gian sớm nhất.