Mô hình nhà container lắp ghép từ 3 container 20 feet

nhà container đang là mô hình khá phổ biến tài nhiều nơi, tphcm là một đô thị lớn, diện tích hạn chế, làm nhà bằng container là giải pháp tối ưu.