Cách đọc thông số trên container kho và container văn phòng

Số hiệu trên container hàm chứa nhiều ý nghĩa, chúng ta có thể nhìn số cont biết được trọng lượng container bao nhiều, tải trọng, kích thước,…