Cho thuê Container Văn Phòng tại dự án 92ha Long Thành, Đồng Nai

An Phát đang bắt đầu triển khai cho thuê container tại Long Thành, Đồng Nai với nhiều dự án khác nhau, đặc biệt là dự án 92ha.