Monthly Archives: September 2019

Kinh nghiệm khi chọn mua container cũ làm kho chứa hàng

container 40 feet

Sự ra đời của container kho Do nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn cầu, đòi hỏi cần có phương pháp đóng hàng hóa thuận lợi, chứa được nhiều hàng hóa. Container ra đời là một trong những giải pháp hữu hiệu, theo quy chuẩn chung. Container kho 40 feet Đơn vị Bên ngoài Bên […]