An Phát Container

Uncategorized

2 Container tiêu điều Việt Nam bị mất

3 container tiêu, điều của các doanh nghiệp Việt có nguy cơ bị mất

Cuộc họp giữa Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) và hai ngân hàng Sacombank và Ajman Bank PJSC đã đưa ra kết luận rằng quá trình mua bán hàng hóa tuân thủ đầy đủ các quy định về pháp lý. Tuy nhiên, một số tín hiệu đã xuất hiện, cho thấy khả năng người mua …

3 container tiêu, điều của các doanh nghiệp Việt có nguy cơ bị mất Đọc thêm